Archives czerwiec 2019

Przykłady nieuczciwej lub zakazanej reklamy

Kończąc serię opracowań ósma praca poświęcona jest nieuczciwej i zakazanej reklamie. Reklama pojawiła się w naszym życiu i stała się zjawiskiem społecznym powiązanym z wymianą handlową. Jej pierwotnym zadaniem było przyciągnięcie uwagi potencjalnego klienta do danego towaru. W aktualnie nasyconym informacją świecie, coraz trudniej trafić do klienta, więc i reklama jest bardziej dynamiczna aby nie powiedzieć agresywna. Bardzo trudno jest teraz znaleźć czasopismo lub film w telewizji w którym nie było by lokowania produktu. Reklama wprowadza rodzaj uzależnienia, a co jest bardzo charakterystyczne, to niezależnie od wieku wykształcenie czy doświadczenia.

Reklamy bywają nieetyczne, np. proponując preparat magnezowy „polecany przez profesorów farmacji”, bliżej nie znanych i nie sprawdzonych autorytetów, „jakichś profesorów farmacji”, trafiając do przekonanych o cudownym działaniu specyfiku klientów aptek. Twórcy reklam trafiają do podświadomości wykorzystując przeróżne formy bogactwa językowego, autorytetu, znanych postaci lub chwytliwych sloganów, sugerują nam zakup super-kremu na zmarszczki, magnezowe opaski na ból, sprzęt treningowy dający niewyobrażalne efekty bez ciężkich ćwiczeń. Kolejny przykład to hipnotyzujące perfumy dające przewagę w poznaniu osoby płci przeciwnej. Tego typu działanie pozbawia nas wolności w podejmowaniu decyzji, stosuje rodzaj ograniczenia oraz budzi głęboką potrzebę posiadania danego produktu. Tak zaprojektowana budowa reklamy wskazuje nam potrzebę zakupu większego samochodu ponad nasze potrzeby „ale chcemy go mieć” niszcząc w ten sposób nasze realnie planowane zakupy adekwatne do potrzeb. Nieetyczna jest każda reklama która wprowadza odbiorcę w błąd, podając nieprawdziwe informacje. Ukrywa informacje istotne przekazując jedynie część ich treści, ponadto manipuluje sugerowaniem.

Zakazem objęte są reklamy promujące wyroby tytoniowe, zakaz dotyczy również wyrobów alkoholowych, dozwolona jest reklama piwa ale pod jasno określonymi trudnymi do spełnienia rygorami.

Dozwolone jest reklamowanie i promowanie produktów alkoholowych wewnątrz pomieszczeń hurtowni lub punktów handlujących jedynie tymi towarami. Kreatywność producentów reklam alkoholi jest spora od „przymrużenia oka” dla piwa bezalkoholowego po „Łudke Bols”. Zakazem jest objęte reklamowanie gier w karty, gier w kości, ruletki, gry na automatach. Zabronione jest rozpowszechnianie o odpłatnym nabyciu, zbyciu lub pośredniczeniu w odpłatnym zbyciu komórki ludzkiej, tkanki ludzkiej lub narządu ludzkiego w celu ich przeszczepienia.

Zakazane są reklamy nasycone seksem i pornograficzne. Reklamy stosują triki w komunikatach, posługują się obrazem oraz niedopowiedzeniami. Taka zasada budowy reklamuje Lody Coral, reklamy te emanują seksem. Inna reklama pigułek nasennych zapewnia o spokojnym śnie, pokazuje obraz rankiem przebudzonej kobiety po przespanej nocy, reklama nie informuje o tym że ten lek może uzależniać.

Podobnie jest z pastami do zębów, autorytet dentysty powołującego się na badania naukowe, stwierdzające że próchnica jest w Polsce poważnym problemem a następnie powołuje się na mniej sprawdzalną prawdę o badaniach klinicznych potwierdzających że pasta X zapobiega próchnicy. Kolejna reklama to pokarm dla kotów z stwierdzeniem że twój kot kupował by Whiskas… sugeruje że ten produkt jest lepszy od innych. Kremy, reklamowane przez piękne aktorki, środki chemiczne reklamowane przez przeciętne gospodynie wskazując ich duże doświadczenie w prowadzeniu gospodarstw domowych, skłaniając inne kobiety do zakupów danego towaru. Nieetyczną reklamą jest reklama „Bodymaxu” która z bardzo ukrytym przesłaniem reklamuje ziołowo-witaminowy preparat dostarczający energii a w domyśle sugeruje że przepracowany człowiek powinien sztucznie wzmacniać organizm. Szybka pożyczka, Chwilówki, Kasy Stefczyka, to kolejne nie dopowiedziane problemy dla ludzi w potrzebie. Strategią reklamy jest również budowa cen produktów zamiast 100 zł widzimy jedynie 99,98 zł, postrzegana jest przez nasz mózg jako bardziej atrakcyjna, pomimo że różnica jest bez znaczenia. Manipulacja ceną ma za zadanie zdezorientować klienta zmuszając go do zakupu.

Komercyjny świat jest kolorowy, muzyczny, istotne są kształty, skojarzenia, sposoby eksponowania produktów a nawet zapach w galeriach handlowych to wszystko po to by odnieść sukces w zmanipulowaniu i pozyskaniu klienta.

Old&WildCoder

Formy naruszenia prawa do znaku towarowego w Internecie

Opracowanie tematu poświęconego formom naruszenia prawa do znaku towarowego w Internecie jest siódmym zadaniem dla potrzeb zaliczenia przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej”. Tradycją moich opracowań jest to że pierwszej części zaczynam od definicji lub objaśnienia, tym razem będzie podobnie. Artykuł 9 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego ((Dz.U.UE.L z dnia 24 marca 2009 r.) zwane Rozporządzeniem, wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku.

Takie prawo przyznawane jest na 10 lat z możliwością przedłużenia ochrony. Zgodnie z tym rozporządzeniem właściciel uprawniony jest do zakazywania innym osobom i podmiotom które nie uzyskały jego zgody do używania tego znaku w celach handlowych. W takim razie kiedy dochodzi do naruszenia tego zakazu w Internecie. Pierwszym z zakazanych sposobów jest użycie znaku towarowego jako elementu treści strony internetowej. Przykładem jest np. opisanie lub oferowanie reklamowanego towaru. Drugi to użycie tego znaku w nazwie domeny – słownie, jego fragment lub nawet zlepek wyrazów podobnych do tego znaku towarowego. Pod nazwą CYBERSQUATTING kryje się kolejny zakaz polegający na rejestrowaniu lub korzystaniu ze cudzych, znaków zarejestrowanych w celu blokowania dostępu do domeny lub blokowania tworzenia strony www przez uprawnionego. FRAMING – jest to niedozwolony sposób wyodrębniania na jednej stronie kilku oddzielnych części które działają niezależnie od siebie lecz są wyświetlane na ekranie użytkownika jednocześnie. Skoro kilka sposobów nadużyć to warto by się dowiedzieć co nam może grozić za naruszenie znaku towarowego.

Roszczenie o zaniechanie – ma charakter obronny, i polega na zakazaniu dalszego używania cudzego znaku towarowego. Kolejną karą może być roszczenie o naprawę szkody, mogą być oparte na zasadach ogólnych prawa cywilnego, może być to żądanie zapłaty np. w wysokości opłaty intencyjnej. Wysokość roszczenia musi być w tym przypadku uzasadniona. Trzecią karą jest roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Podobnie jak powyżej, ich wysokość jest trudna do ustalenia, a te utrudnienia sprawiają że częściej sięga się po argument niezapłaconej opłaty licencyjnej. Czwarte jest roszczenie prewencyjne za naruszenie znaku towarowego. W tym przypadku sąd może zdecydować o wycofaniu towarów a nawet ich zniszczeniu.

Old&WildCoder

Przykłady wprowadzonych przez hodowców odmian roślin.

Tematem szóstego opracowania są przykłady odmian roślin wprowadzanych na rynek przez hodowców. Przygotowując się do tego zadania zasięgałem informacji w poprzez oficjalną stronę internetową Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) http://www.coboru.pl/. Powstanie tego ośrodka zainicjowane zostało poprzez stworzenie w roku 1951 przez Ministerstwo Rolnictwa, Departamentu Odmiany Roślin.

Pozwoliło to na ukonstytuowanie podstaw prawnych dotyczących nasiennictwa. Kilka lat później stworzony został Rejestr Odmian Oryginalnych, dotyczył on odmian roślin rolniczych oraz warzywnych stając się w ten sposób prawnym regulatorem obrotu nasionami w Polsce. Ośrodek COBRU jest jednostką państwową zajmuje się urzędowym badaniem odmian. W temacie dotyczącym odmian roślin wprowadzonych przez hodowców to pierwsze skojarzenie na które wpadłem to pszenżyto, czyli połączenie odporności na warunki żyta ale plony zbliżone do pszenicy czyli prawie o jedną trzecią większe. Kolejną moim zdaniem ciekawą rośliną jest pomidor, a raczej jego odmiana pod nazwą Flavr Savr.

Pierwszy transgeniczny pomidor zawierający GMO wprowadzony w roku 1994 do obrotu w USA. Ciekawostką jest to że jego modyfikacja genetyczna polegała na wyselekcjonowaniu genu odpowiedzialnego za dojrzewanie a następnie opóźnieniu jego działania. Pozwoliło to na dłuższe przechowywanie pomidorów wraz z utrzymaniem ich świeżości. Ponadto pomidor ten łatwiej znosił transport.

Nowe odmiany roślin powstają najczęściej przez krzyżowane a także poprzez mutację. Ze względu na czasochłonność procesu pozyskiwania nowych odmian, połączone z kosztami hodowców wielu z nich decyduje się na zastrzeżenie praw do rośliny. Zarówno jej nazwę jak i cechy biologiczne traktowane jako własność intelektualną. Takie zastrzeżenie ogranicza prawnie innych hodowców przed mnożeniem tej odmiany. Dane dotyczące odmian odnajdziemy w Krajowym Rejestrze (KR) który prowadzi się dla gatunków roślin uprawnych, rolniczych, warzywnych i sadowniczych.

Znajdziemy w nim również odmiany regionalne oraz amatorskie. W Internecie znajdziemy wiele wersji wykazów i list poświęconych odmianom roślin, lecz Jedyną posiadającą status urzędowy publikacją jest wydawana rokrocznie listy odmian COPOBURU wpisane do krajowego rejestru w Polsce.

Old&WildCoder

Przykłady wzorów użytkowych

Kolejne piąte spotkanie z tematem ochrony wartości intelektualnej dotyczy wzorów użytkowych. Zanim przejdę do przykładów to tradycyjnie definicja a raczej tłumaczenie tego czym jest wzór użytkowy. Posiłkując się definicją zawartą w ustawie Prawa własności użytkowej z art.94 możemy się dowiedzieć że wzór użytkowy powinien spełniać pewne kryteria, musi być on nowy oraz pełnić rolę użytecznego rozwiązania o charakterze technicznym zarówno pod kątem kształtu jak i budowy. Wzór użytkowy podobnie jak wynalazek są pojęciami pokrewnymi, choć oczywiście posiadają wyraźną różnicę.

Pozyskanie ochrony dla wzoru jest nieco łatwiejsze niż w przypadku samego wynalazku. Zachodzi tutaj nieco inna procedura nadawania ochrony, bowiem Urząd Patentowy nie ma w obowiązku dokonywania badania czy wzór użytkowy jest rozwiązaniem oczywistym pod kątem techniki. Wracając do głównego tematu dotyczącego przykładów wzorów użytkowych, to jest ich bardzo dużo. Gdziekolwiek spojrzeć to napotkamy urządzenia i przedmioty lub ich poszczególne elementy które posiadają ochronę wzoru użytkowego. Przeglądając informacje powiązane z tym tematem, spotkamy się rejestrem wszelkiego rodzaju wzorów użytkowych, jest nim lustro, but sportowy, zegar wahadłowy, ponad sto różnych rodzajów lamp oraz cała masa innych przedmiotów z butelkami i krzesłami włącznie.

Krzesło jest świetnym przykładem, wielokrotnie poruszanym w tej tematyce. Wskazując jako wynalazców traktujemy tu starożytnych Greków i to w V wieku przed naszą erą. Jako przedmiot sam w sobie jest znane i pełni przede wszystkim rolę praktyczną, użytkową, choć zarówno estetyczną a niejednokrotnie artystyczną. Wzór użytkowy krzesła natomiast musi się cechować nowością w tym przypadku połączenie koloru krzesła jego obicie, faktura, rodzaje i sposoby połączeń drewna, mogą ubiegać się o miano wzoru użytkowego. Podobna sytuacja jest z innymi przedmiotami, wzór użytkowy w głównej mierze rozpatrywany jest pod kątem kształtu budowy oraz całościowego zestawienia danego przedmiotu. Takie określenie wzoru użytkowego również możemy porównać do wzoru przemysłowego, również dotyczy on nowego i posiadającej niepowtarzalny, bądź jak kto woli indywidualny charakter, wygląd wyrobu jako całości lub jego części składowej.

Pomysł na odpowiedni kształt, linię, fakturę czy ornamentację nadaje mu odpowiedni charakter. Podsumowując to opracowanie dochodzimy do konkluzji że wzór użytkowy dotyczy głównie rzeczy materialnej a jego ocena i wartość położona jest głównie na wyglądzie zewnętrznym danej rzeczy.

Old&WildCoder

Postępowanie patentowe (w przedmiocie uzyskania patentu) przed Urzędem Patentowym.

Czwarte opracowanie tematyczne „Ochrona własności intelektualnej” poświęcone jest postępowaniu patentowemu. W pierwszym moim opracowaniu dotyczącym tematyki związanej z historią wynalazków, opisałem definicję wynalazku oraz nakreśliłem rys historyczny powstania urzędu patentowego na Świecie oraz w Polsce. W tym opracowaniu postaram się zmierzyć z tematem bardziej przyziemnym, a dokładniej procedurą postępowania uzyskaniu patentu.

Tradycyjnie rozpoczynam od definicji. Urząd Patentowy w Rzeczypospolitej Polskiej powstał 28 grudnia 1918 roku. Cała procedura pozyskania patentu jest opisana na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Pozyskanie patentu rozpoczyna się od złożenia wniosku, podania o udzielenie ochrony na zgłaszane przez nas rozwiązanie dotyczące wynalazku lub wzoru użytkowego, które należy przedłożyć w Urzędzie Patentowym. Całą procedurę dotyczącą udzielania patentu możemy podzielić na siedem etapów. Pierwszy etap to dokumentacja zgłoszeniowa, drugi etap to klasyfikacja wynalazku, trzeci to badania formalnoprawne mające na na celu usunięcia braków. Kolejny czwarty etap to, kontrola naruszeń oraz spełnienie wymogów prawa własności przemysłowej, piąty etap to ogłoszenie wynalazku w Biuletynie Urzędu Patentowego. Badania merytoryczne dotyczące zdolności patentowej i zdolności ochronnej danego zgłoszenia to etap szósty. Etap siódmy to ostatni z etapów, tu w przypadku otrzymania decyzji o udzieleniu prawa patentowego dokonujemy opłat za ochronę, nadawany jest numer prawa i dokonuje się wpisu do Rejestru patentowego. Po ogłoszeniu w wiadomościach Urzędu Patentowego wydaje się dokument patentowy.

Zgodnie z prawem każdy może wnieść sprzeciw wobec wydania takiej decyzji, w okresie do 6 miesięcy od momentu ogłoszenia o udzieleniu prawa. Na stronie UPRP znajdziemy wszelkie podstawowe informacje, wzory dokumentów do pobrania jak również poradnik wynalazcy, wraz z procedurami zgłoszeniowymi dotyczącymi systemu krajowego, europejskiego oraz międzynarodowego. Ponadto znajdziemy tam metodykę badania zdolności patentowej wynalazków oraz wzorów użytkowych.

Old&WildCoder