Naruszenie praw autorskich

Zanim przejdę drugiego opracowania dotyczącego naruszeń praw autorskich to muszę zacząć od postawienia sobie pytania czym jest to prawo autorskie? Prawo autorskie zgodnie z definicją zaczerpniętą z encyklopedii PWN to „ część prawa własności intelektualnej zawierająca przepisy wydane z myślą o ochronie interesów twórców i dotycząca stosunków prawnych związanych tworzeniem, korzystaniem z utworów i ich ochroną” . Zapis ten jest nadal niezbyt jasny, więc postanowiłem go nieco bardziej „naświetlić”.

Prawo autorskie to zbiór praw służących do ochrony twórcy oraz jego wartości intelektualnej, utworu literackiego lub programu przed ich nieautoryzowanym rozpowszechnianiem. Regulowane jest w Polsce ustawą o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych z roku 1994, oczywiście z kolejnymi późniejszymi poprawkami. Skoro wiemy co to jest to prawo autorskie to teraz oczywistym jest fakt że nie przestrzeganie tego prawa jest naruszeniem. W jaki sposób możemy naruszyć prawo autorskie? Okazuje się niestety że bardzo łatwo. W erze cyfryzacji tym sposobem jest proste skopiowanie zdjęcia lub nawet fragmentu tekstu. Technologia daje nam nieograniczony dostęp do danych za pośrednictwem internetu, niestety jest też plagą nielegalnego wykorzystywania treści objętych prawami autorskimi. Ciekawym zjawiskiem jest fakt, że nieograniczony dostęp do internetu w żaden sposób nie wpłynął na zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie prawa autorskiego. Ale spokojnie, nie oznacza to że od razu jesteś my cyberprzestępcami. Zgodnie z prawem które nieco niejasno to precyzuje, oznacza że dzieła, które zostały już wcześniej rozpowszechnione, są objęte tzw. dozwolonym użytkiem osobistym, oznacza to że ściąganie np. filmu jest legalne, pod warunkiem że został on już oficjalnie wydany, samo ściąganie (na własny użytek) filmów z sieci Internet, nie jest traktowane jako przestępstwo, publiczne udostępnianie tego samego filmu (chronionego przecież prawem autorskim), już niestety jest przestępstwem.

Ważną rzeczą jest zwracanie uwagi z jakich źródeł pozyskujemy ten film. Ściągając pliki za pomocą sieci P2P, Torentów , a tym samym akceptując zasady tego typu programów możemy stać się zarówno pobierającym oraz udostępniającym pliki, często chronione prawami autorskimi – naruszając w ten sposób prawo. Problem leży niestety w podstawowym braku świadomości tematu o którym należy rozmawiać od najmłodszych lat …

Old&WildCoder