Jak założyć firmę wykonującą działalność usługową CASE – STUDY (lite)

Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest omówienie w kilku krokach najważniejszych etapów rejestracji podmiotu gospodarczego.

Założenie firmy a wymagania wstępne

Proces zakładania firmy osobiście kojarzył mi się z miesiącami oczekiwania na zgody, załatwiania stosów dokumentów, wniosków i wszelkiej maści papierów. Nie byłem odosobniony w takim postrzeganiu problemów. Dla wielu ludziom nadal jest to proces kojarzony w ten sposób. Okazuje się bowiem że to nic bardziej mylnego! Jednym z oczywistych ograniczeń jest zarejestrowanie jedynie legalnych działalności, zgodnych z PKD. Firmy wykonujące instalacje elektryczne czy klimatyzacyjne przeżywają na rynku swój rozkwit dlatego że na tego typu usługi jest ciągłe zapotrzebowanie . Jeżeli marzysz o własnej firmie działającej właśnie w takim zakresie ale nie wiesz od czego zacząć to opracowanie jest dla ciebie. Krok po kroku przeprowadzę cię przez ścieżkę rejestracyjną

Jako firma instalacyjna świadcząca usługi elektryczne z tym związane nie potrzebujesz żadnej licencji, zezwolenia, koncesji czy wpisu do rejestru, ponieważ nie jest to działalność regulowana. Wyjątkiem tej reguły są zakłady elektryczne, zajmujące się instalacjami lub obsługą urządzeń elektrycznych powyżej 1KV lub mocy powyżej 20kW. Jeżeli w swojej firmie chcesz wykonywać takie usługi musisz posiadać dokument potwierdzający twoje kwalifikacje do wykonywania tych prac. Świadectwo kwalifikacyjne musisz sprawdzać co 5 lat, oznacza to że co 5 lat składasz wniosek do wybranego stowarzyszenia np. Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) , w celu zdania egzaminu przed komisją. Koszt sprawdzenia kwalifikacji to kwota 10% minimalnego wynagrodzenia na dany rok i w roku 2019 to jest 225 zł.

Skoro wiesz już na czym polega działalność gospodarcza firmy wykonującej usługi instalacyjne, lecz nie poznałeś jeszcze wymagań jakie musisz spełnić by móc założyć taką działalność, zapraszam cię do dalszej lektury bo dowiesz się wszystkiego…

„Jak założyć firmę w kilku krokach”

Krok 1. Wybieramy formę prawną działalności gospodarczej dla twojej firmy

W początkowym procesie zakładania firmy decydujące jest podjęcie decyzji dotyczącej formy prawnej, w jakiej masz zamiar prowadzić działalność gospodarczą. Jako firma instalacyjna masz kilka opcji do wyboru:

Zarobkowa działalność gospodarcza – jest to forma z której będziesz mógł skorzystać jedynie gdy wcześniej nie prowadziłeś żadnej działalności gospodarczej. Ponadto posiada ona ograniczenia dotyczące dochodów twojej firmy które nie mogą przekroczyć w żadnym miesiącu działalności kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia. W roku 2019 była to kwota 1125zł. a w roku 2020 została powiększona o 15,6% i jest to 1300zł brutto. Korzystanie z tej formy daje spore udogodnienia. Nie wymaga zgłoszenia do ewidencji przedsiębiorców oraz do Urzędu Skarbowego czy Głównego Urzędu u Statystycznego. Nie musisz płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne ani prowadzić księgowości.

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza, najszybsza na dodatek bezpłatna forma rejestracji działalności gospodarczej. Dodatkowo możesz to wszystko załatwić jednego dnia. Wystarczy udać się do odpowiedniego organu (urząd miasta, gminy itp.) wypełnić wniosek zgłoszeniowy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Za pośrednictwem jednego formularza zgłosisz utworzenie swojej firmy jednocześnie do Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W jeden dzień stajesz się przedsiębiorcą który posiada zdolność prawną do czynności prawnych oraz sądową i procesową. Tego typu działalność to rozwiązanie dla małej firmy z jednym właścicielem. Pamiętaj jedynie o tym że po założeniu firmy wszelkie obowiązki z tym związane będą spoczywać na twoich barkach

Spółka cywilna jest to najprostsza forma i procesową biznesu z wspólnikiem. Jako podmiot nie posiada osobowości prawnej za zobowiązania spoczywają na wspólnikach. To oni odpowiadają za działalność spółki całym swoim majątkiem. Wybierając tego typu działalność wymagane jest zawarcie umowy spółki cywilnej a wspólnicy muszą się zarejestrować do CEIDG jako przyszli przedsiębiorcy zaznaczając w formularzu swój udział w spółce.

Spółka jawna jest spółką handlową i nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną. Być może jest to nieco zawiłe lecz oznacza że taka spółka zgodnie z prawem jest traktowana jako samodzielny podmiot, który reprezentują jej wspólnicy. Do założenia takiej spółki również jest potrzebna umowa, a następnie rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wspólnicy za zobowiązania odpowiadają dopiero wówczas gdy majątek spółki nie wystarczy na pokrycie tych zobowiązań.

Spółka komandytowa podobnie jak spółką handlowa i nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną. Do jej utworzenia potrzebne są przynajmniej dwie osoby z jasnym rozdziałem na komplementariusza oraz akcjonariusza. Ten pierwszy czyli komandytariusz odpowiada za zobowiązania firmy do wysokości sumy kwoty komandytowej. Do założenia takiej spółki nie potrzeba kapitału początkowego lecz obowiązkowe jest zawarcie umowy oraz rejestracja w KRS. Reprezentowaniem oraz sprawami spółki zajmują się komplementariusze.

Spółka komandytowo–aukcyjna tutaj również potrzebne są dwie osoby do jej założenia z podziałem na akcjonariusza i komplementariusza. Podobnie jak w spółce komandytowej następuje zawarcie umowy oraz rejestracja w KRS, lecz do jej założenia potrzebny jest wkład w postaci kapitału początkowego w wysokości co najmniej 50 000 zł.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi spółkę kapitałową posiadającą osobowość prawną. Jako spółka samodzielnie występuje w obrocie działając za pośrednictwem sowich organów i odpowiada za swoje zobowiązania. Tutaj również wymagana jest umowa, rejestracja w KRZ oraz wkład własny jako kapitał spółki o wysokości minimum 5 000 zł.

Spółka aukcyjna podobnie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, również posiada osobowość prawną. Wymaga znacznie większego wkładu kapitału początkowego w kwocie większej minimum 100 000 zł. Jest formą prawną dedykowaną firmom planującym wejść na giełdę.

Jak widać sama forma wyboru działalności gospodarczej może napawać w zwątpienie przyszłego przedsiębiorcę i jest zależna od planów rozwojowych firmy. Osobiście polecam jednoosobową działalność gospodarczą jako początkową formę samozatrudnienia. Pozwala to na pełną kontrolę rozwoju firmy. Jeżeli jednak nie jesteś zbyt pewny sowich kroków, być może spółka z podziałem odpowiedzialności będzie dla ciebie lepszym rozwiązaniem. Jest to jednak decyzja którą zdecydowanie należy przemyśleć.

Krok 2 . Forma opodatkowania dla mojej działalności gospodarczej

Zaraz po określeniu formy prawnej naszej działalności, tego czym moja firma będzie się zajmowała, najistotniejszą kwestia będzie forma opodatkowania. Jako firma instalatorska masz znowu do wyboru kilka opcji.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych ten rodzaj opodatkowania obowiązuje każdego kto nie określił za pomocą oświadczenia innej formy opodatkowania. To opodatkowanie posiada dwie skale, pierwsza to 17% ma zastosowanie dla dochodów poniżej 85 528 zł w okresie całego roku, oraz po przekroczeniu tej kwoty nadwyżka opodatkowana jest drugim progiem w wysokości 32%. Forma takiego opodatkowania pozawala na wiele ulg, między innymi na wspólne rozliczenie się z współmałżonkiem, lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Karta Podatkowa to najprostsza forma opodatkowania dochodu. Wysokość jest uzależniana rodzaju wykonywanej działalności, liczebności mieszkańców której będzie wykonywana działalność, i ustalana jest przez naczelnika US. Decyzja jest wydawana na okres jednego roku i co rok jest ponownie rozpatrywana.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania, polegającym na opłacaniu podatku od uzyskiwanych przychodów, nie jest uwzględniany jednak koszt uzyskania tego przychodu. Stawki są zależne od rodzaju wykonywanej działalności. W przypadku firm instalatorskich wynosi on 8,5% od wysokości przychodów z świadczonych usług.

Podatek liniowy również jest formą opodatkowania, podlegającą stawce podatku w wysokości 19% jest to stan na rok 2020 i nie jest niezależny od wysokości dochodów. Posiada pewne ograniczenie polegające na zakazie wykonywania takich samych czynności w Twojej firmie na rzecz poprzedniego pracodawcy, u którego wykonywałeś te same czynności. Ponadto możesz odliczyć jedynie składki na ZUS oraz Ubezpieczenie Zdrowotne.

Jeżeli jednak zdecydowałeś się na spółkę, to dochody spółki uzyskiwane z działalności będą dodatkowo opodatkowane podatkiem od osób prawnych CIT, a następnie reszta zostaje rozdzielona pomiędzy wspólników. Wspólnicy natomiast opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

Krok 3 . Wybieramy kody PKD odpowiednio opisujące naszą działalność

Skoro wiesz czym się będziesz zajmował to w pewien sposób masz ułatwioną drogę w doborze odpowiedniego kodu PKD. Jako firma instalatorska możesz określić kilka kodów które opisują obszar twojej działalności lecz jeden z nich powinien być wiodącym. W składanym wniosku podajemy kod główny który stanowi przeważającą działalność oraz kody dodatkowe. Zakładając że twoja firma ma wykonywać instalacje elektryczne możesz wybrać :

 • PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • PKD 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • PKD 27.12.Z – Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.
 • PKD 95.22.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego

Jest to jedynie kilka przykładów, szerzej na temat klasyfikacji kodów PKD możesz doczytać na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd

Krok 4 . Wybieramy odpowiednią dla siebie opcję księgowości

Czas na kolejną decyzję którą musisz podjąć jeszcze przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Jest nią wybór odpowiedniej księgowości dla twojej firmy instalatorskiej. Musisz się zastanowić nad formą, czy będziesz księgowość prowadził sam czy powierzysz to zadania specjalistom. Możesz oczywiście samodzielnie prowadzić księgowość, zaoszczędzisz dzięki temu „parę złotych”, pamiętaj jednak że musisz na to poświęcić swój czas. Dodatkowo istnieje ryzyko pomyłki, brak wiedzy księgowej nie zwalnia od odpowiedzialności. Zdecydowana większość przedsiębiorców decyduje się na biura rachunkowe, którego usługi sprowadzają się głównie do:

 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • Wystawiania i przechowywania faktur
 • Sporządzania deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji
 • Kontaktu z urzędami
 • Prowadzenie rozliczeń pracowników

W dobie cyfryzacji częstym rozwiązaniem jest prowadzenie księgowości on-line. Ten zabieg pozwala na przekazywanie dokumentów księgowych za pośrednictwem Internetu. Pozwala to na ciągły dostęp do dokumentów, a ponadto wiele czynności możesz wykonać sam np. wystawianie faktur czy obliczanie zaliczek na poczet podatku, to wszystko za pomocą prostych programów księgowych. Rola biura rachunkowego ogranicza się jedynie do sprawdzenia poprawności uzupełnianych przez ciebie dokumentów. Decyzja dotycząca księgowości powinna być podjęta przed założeniem firmy dlatego że w wniosku musisz określić miejsce gdzie będziesz przechowywać dokumenty.

Krok 5 . Rejestracja działalności gospodarczej

Podstawowym obowiązkiem przyszłego przedsiębiorcy jest rejestracja w odpowiedniej ewidencji. Jako formę prawną wybrałeś pewnie jednoosobową działalność gospodarczą, a taka podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wypełniasz bezpłatnie wniosek który składasz na urzędowym formularzu i jak masz jak zwykle do wyboru kilka opcji:

 • Bezpośrednio do CEIDG za pomocą strony internetowej CEIDG
 • Osobiście w dedykowanym urzędzie gminy, składasz tradycyjny wniosek
 • Za pośrednictwem poczty wysyłasz podpisany notarialnie wniosek CEIDG-1

W przypadku spółki handlowej, musisz ją zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) w rejestrze przedsiębiorców. Wpis do KRS podlega połacie za wpis oraz dodatkowo za jego ogłoszenie.

Krok 6 . Konto bankowe dla twojej firmy

To ostatni krok w zakładaniu twojej firmy. Zakładanie konta bankowego! Co prawda nie ma nakazu zakładania osobnego rachunku dla konta bankowego twojej firmy, możesz się posłużyć rachunkiem indywidualnym pod warunkiem że jesteś jego jedynym właścicielem. Jak jednak pomyślę że podczas kontroli skarbowej wszystkie środki na koncie prywatnym zostaną zabezpieczone na poczet… to mam dreszcze. Konto firmowe posłuży ci do transakcji z innymi przedsiębiorcami lun instytucją skarbową. Ponadto należy pamiętać że nie możesz dokonywać płatności gotówkowej w jednorazowej kwocie przekraczającej 15 000 zł i to bez względu na ilość wynikających z niej płatności.

W celu założenia konta bankowego należy udać się do wybranej placówki bankowej wraz z zaświadczeniem o wpisie do CEIDG. Pamiętaj żeby zabrać ze sobą dowód osobisty oraz pieczątkę firmową. W przypadku spółki handlowej bank zażąda dodatkowo aktu zawiązania spółki , zaświadczenia nadania numeru REGON oraz odpisu KRS. O fakcie otworzenia firmowego rachunku bankowego musisz obowiązkowo poinformować CEIDG w przeciągu 7 dni od daty dokonanej zmiany. Informacja o twoim koncie firmowym automatycznie dotrze również do US oraz ZUS.

Mieczysław Garbień

Old&WildCoder

BIBLIOGRAFIA

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-forma-prawna-dzialalnosci-gospodarczej-wszystkie-rodzaje
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-case-study-co-to-jest-i-komu-to-potrzebne